AKTUELNOSTI

12. oktobar 2012.
10. oktobar 2012.
08. oktobar 2012.
02. oktobar 2012.

KONKURS ZA UPIS NA UEFA "B" LICENCU

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

 

Shodno odluci Odbora za hitna pitanja FS Srbije na sednici odrđanoj 17.03.2014. godine Fudbalski savez regiona Istočne Srbije obaveštava o prijemu dokumentacije za

 

NOVU GRUPU PLAZNIKA ZA UEFA "B" LICENCU


Svi zainteresovani treneri koji zive i rade na teritoriji FS Regiona Istočne Srbije, a koji ispunjavaju uslove iz člana 12. Pravilnika o radu Centru za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije, a žele da steknu zvanje UEFA / FSS "B" nivo potrebno je da u periodu od 27. marta do 25. aprila 2015. godine podnesu potrebnu dokumentaciju. Prijem dokumentacije će se vršiti svakog radnog dana od 9 do 16 sati u prostorijama FS Regiona Istočne Srbije, Trg Nikole Dražića br. 15, Niš.


Potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:


1. Prijavu za upis na B licencu (klikni za preuzimanje formulara)

2. Sportsku biografiju (klikni za preuzimanje formulara)
3. Potvrda o igračkoj karijeri od najmanje 6 godina (klikni za preuzimanje formulara)

4. Diplomu završene škole (najmanje srednja škola)

5. Kopija C licence (ukoliko kandidat poseduje C licencu)

6. Izvod iz matične knjige rođenih

7. Potvrdu suda da se protiv Vas ne vodi istražni postupak

8. Zdravstveno uverenje da je sposoban da se bavi trenerskim poslom (ne starije od 6 meseci)

9. 3 slike


Sva obaveštenja u vezi prijema dokumentacije možete dobiti na telefone 018 / 591 - 877 i

063 / 338 - 676, Nataša.

 

Cena kursa edukacije za sticanje trenerskog zvanja UEFA / FSS "B" nivo po Troškovniku Centra za edukaciju FSS je 80.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja u dve rate. Prva rata u iznosu od 40.000,00 dinara do 8. maja 2015. godine, a druga rata u iznosu od 40.000,00 dinara do 5. juna 2015. godine, na žiro račun FSRIS: 160 - 17756 - 61.

 

Cena kursa edukacije za sticanje trenerskog zvanja UEFA / FSS "B" nivo, za kandidate koji poseduju "C" licencu je 65.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja u dve rate. Prva rata u iznosu od 32.500,00 dinara do 8. maja 2015. godine a druga rata u iznosu od 32.500,00 dinara do

5. juna 2015. godine, na žiro račun FSRIS: 160 - 17756 - 61.