AKTUELNOSTI

 
 
 
 

SEMINAR SLUŽBENIH LICA ZONA

 

1.   ZDRAVSTVENI PREGLEDI


    Sudije i sudije pomoćnici obavezni su da obave lekarski pregled: Ergometrija, EKG u miru i EKG posle napora, izveštaj oftamologa (obrazac za lekarski pregled) i osnovne biohemijske analize i iste poneti sa sobom i predati Zdravstvenoj komisiji na dan seminara.

Provera zdravstvene sposobnosti delegata će se na seminaru obaviti proverom vida.
                                                               
2.   PROVERA FIZIČKE SPREMNOSTI


Tehnička komisija SSOS FSRIS utvrdila je sledeće norme za polaganje fizičke spreme sudija:
SUDIJE


Test 

  6 x 40m  sprinta (6,2s),  pauza  60 sek. 
- 40 x 75m (15s) hodati 25m (20s)


SUDIJE POMOĆNICI


Test 
-  CODA test 10m-8m-8m-10m (10,2s)
- 5 x 30 m  sprinta (4,9s),  pauza  30 sek. 
- 40 x 75m (15s) hodati 25m (22s)

 

 

3.PROVERA TEORETSKE SPREMNOSTI

 

Teoretska spremnost sudija i delegata proverava se rešavanjem testa od 20 pitanja iz PFI.

 

 

 

U prilogu je dostavljena satnica Seminara, obrazac za lekarske preglede.


Sudije i delegati uplaćuju «članarinu za seminar», u iznosu naknade za suđenje (5.000,oo) i obavljanje delegatske dužnosti (3.500,oo) na žiro račun FSRIS broj 160-17756-61 uz poziv na broj 5817, dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.


          Za sve informacije u vezi sa seminarom, možete se obratiti stručnoj službi Fudbalskog saveza RIS-a, telefon: 018/591-848  ili sekretaru SSOS FSRIS na tel. 065/93-83-606.