AKTUELNOSTI

 
 
 
 

Konkurs za UEFA "B" licencu

OBRAZOVNI CENTAR FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

ORGANIZACIJA FUDBALSKIH TRENERA
FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE

 

O B J A V LJ U J E

upis nove generacije polaznika Programa za sticanje

 

UEFA ”B” DIPLOME ZA FUDBALSKOG TRENERA

 

Program za sticanje trenerske UEFA ” B ”diplome obuhvata ukupno 120 časova.

Predavanja  se održavaju u Nišu .

 

Prijavljivanje se vrši u prostorijama Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije,

ulica Obrenovićeva bb , TPC „Kalča“  lokal D2-93/2 (drugi sprat ),
svakim radnim danom od 10:30 do 14:30, od 20. 03. do 05. 04. 2017. godine.

 

Nastava na kursu počinje po formiranju grupe sa novim polaznicima

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za upis na

 

Kurs:

Kandidat se opredeljuje, u prijavi za konkurs, u koju kategoriju kandidata podnosi konkursnu dokumentaciju  (kategorija ”trenerska karijera”,  kategorija ”igračka karijera).

 

Informacije o opštim uslovima upisa i svim dodatnim pojedinostima, prijemnom ispitu i realizaciji nastave se mogu dobiti ina sledeće telefone: 065/9383604 i 064/8899899,

elektronskom poštom na adresu:office@fsris.org.rs ili lično u kancelariji FSRIS.

 

Cena kursa edukacije za sticanje trenerskog zvanja UEFA / FSS "B" nivo

po Troškovniku Centra za edukaciju FSS je 100.000,oo
za kandidate koji poseduju "C" licencu je 85.000,oo dinara,

sa mogućnošću plaćanja u dve rate. Uplate se vrše na žiro račun FSRIS: 160-17756-61.

 

prijava B trenerska karijera

prijava B igračka karijera

informator

ostala potrebna dokumentacija

prijava