DELEGIRANJE SUDIJA

Prva liga pionira i petlića - 1. kolo
   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

 

 

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

 

 

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

 

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

NAPOMENA:  Svi delegati su OBAVEZNI da rezultat utakmice jave SMS-om Komesaru za takmičenje Zoranu Janjiću po završetku utakmice na telefon 064/127-48-17.

 

Sudije utakmice su OBAVEZNE da rezultat utakmice jave SMS-om Komesaru za suđenje Milošu Popoviću po završetku utakmice na telefon 065/938-36-12.

Druga liga pionira i petlića "Jug" 1. kolo

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

 

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

NAPOMENA:  Svi delegati su OBAVEZNI da rezultat utakmice jave SMS-om Komesaru za takmičenje Zoranu Janjiću po završetku utakmice na telefon 064/127-48-17.

 

Sudije utakmice su OBAVEZNE da rezultat utakmice jave SMS-om Komesaru za suđenje Milošu Popoviću po završetku utakmice na telefon 065/938-36-12.

Druga liga pionira i petlića "Sever" 1. kolo
   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

   

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

 

 

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

 

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

 

 

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

 

 

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

 

Glavni sudija:

Pomoćni sudija 1:

Pomoćni sudija 2:

Četvrti sudija:

Delegat:

NAPOMENA:  Svi delegati su OBAVEZNI da rezultat utakmice jave SMS-om Komesaru za takmičenje Zoranu Janjiću po završetku utakmice na telefon 064/127-48-17.

 

Sudije utakmice su OBAVEZNE da rezultat utakmice jave SMS-om Komesaru za suđenje Milošu Popoviću po završetku utakmice na telefon 065/938-36-12.