Организациона структура

СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСРИС

 

Председник ССОС ФСРИС

Спасић Нинослав

 

Чланови ИО ССОС ФСРИС

Спасић Нинослав – Председник

Грујић Данило – Потпредседник

Манојловић Далибор

Недељковић Владимир

Стојановић Ивица

Гагић Милош

Митић Милан

Зафировић Јасмина

Ћирић Стефан

Симић Драган

 

Техничка комисија ССОС ФСРИС

Божовић Јован – Председник

Расинац Дарко

Коцић Игор

Пауновић Игор

Вукадиновић Саша

Вељовић Александар

 

Секретар ССОС ФСРИС

Грујић Јован – Секретар