Организациона структура

СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСРИС

 

Председник ССОС ФСРИС

Стојановић Бојан

 

Чланови ИО ССОС ФСРИС

 

Стојановић Бојан,председник

Божовић Јован, потпредседник

Ђуричић Владимир, потпредседник

Грујић Данило

Симић Мирко

Илић Драгиша

Пауновић Игор

Вељковић Драган

Ђорђевић Ненад

Милићевић Драган

Петровић Зоран

 

Техничка комисија ССОС ФСРИС

 

Грујић Данило

Анђелковић Дејан

Радовић Драган

Вељовић Александар

Васић Саша