Конкурс ЗА ФУТСАЛ ЛИЦЕНЦУ

НАЦИОНАЛНА ФУТСАЛ ЛИЦЕНЦА
ОБАВЕШТЕЊЕ
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
ОФТ ФСРИС И ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСРИС
ОБЈАВЉУЈЕ
УПИС НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОЛАЗНИКА ЗА СТИЦАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ ФУТСАЛ ЛИЦЕНЦЕ

Сви заинтересовани кандидати се могу пријавити у Центру за едукацију Фудбалских тренера Фудбалског савеза Региона Источне Србије, улица Обреновићева бб, ТПЦ Калча локал Д2/93-2 (други спрат) или позивом на број координатора 064 2220 004 (Радомир Денчић).

Цена едукације износи 20.000,оо динара. Уплата за едукацију се врши пре почетка на текући рачун ФСРИС 160-17756-61 са назнаком „Уплата за едукацију и стицање ФУТСАЛ лиценце“.

Едукација ће почети 29.02.2020. године у 9:00 у хотелу “New City” у Нишу.
Сви заинтересовани кандидати морају доставити следећа попуњена документа на дан почетка едукације:

1. Пријава полазника за стицање националне ФУТСАЛ лиценце (скинути са сајта)
2. Фотокопија дипломе о завршеној средној школи (најмање трогодишња);
3. Извод из матичне књиге рођених (копија);
4. Лекарско уверење (не старије од шест месеци);
5. Потврда од суда да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним да обавља стручни рад у фудбалу (не старије од 6 месеци);
6. Потврда о играчкој каријери
7. Спортска биографија са играчком и тренерском каријером – скинути са сајта;
8. Две фотографије (величине за личну карту);
9. Доказ о уплати едукације у износу од 20.000,00 (двадесетхиљада) динара на жиро рачун Фудбалског савеза Региона Источне Србије 160-17756-61 са назнаком „Уплата за едукацију и стицање ФУТСАЛ лиценце“.

Председник ЦЕФТ ФС РИС
Дејан Бранковић

Потврда о играчкој каријери

Спортска биографија

Футсал пријава