Обавештење за клубове у вези Комет система

Поштовани,

Молимо све клубове да за све играче провере да ли су исправно унета
документа за чланарину и лекарски преглед и уколико неком од играча
недостаје документ да се унесе појединачно пре следећег наступа за
клуб.

ПРОЦЕДУРА