Одлуке одбора за спровођење избора ФСРИС

25.2.2019. 20:45

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ Приговор на регуларност Изборне седнице Скупштине ФСО Ћуприја поднет од стране ФК МОРАВА 1918, КАО НЕУРЕДАН.

ОДЛУКА

2. ОДБИЈА СЕ Приговор уложен на регуларност Изборне Скупштине ФСО Прокупље поднет од стране Булатовић Дејана као НЕОСНОВАН.
ПОТВРЂУЈУ СЕ све одлуке донете на Изборној Скупштини ФСО Прокупље одржаној дана 23.02.2019. године у Блацу.

ОДЛУКА

3. ОДБАЦУЈЕ СЕ Приговор на регуларност Изборне седнице Скупштине ССОС ФСО Житорађа поднет од стране Трифуновић Зорана, КАО НЕУРЕДАН.

ОДЛУКА

4. ОДБАЦУЈЕ СЕ Приговор на регуларност Изборне седнице Скупштине ФСО Житорађа поднет од стране Трифуновић Зорана, КАО НЕУРЕДАН.

ОДЛУКА

01.03.2019. 11:00

5.1 ОДБИЈА СЕ Приговор уложен на регуларност Изборне Седнице Скупштине ФС Топличког Округа поднет од стране Булатовић Дејана као НЕОСНОВАН.

5.2 ПОТВРЂУЈУ СЕ све одлуке донете на Изборној Седници Скупштине ФС Топличког округа одржаној дана 27.02.2019. године у Блацу.

ОДЛУКА