Одржана трећа седница Скупштине ФСРИС

Одржана је трећа седница Скупштине ФСРИС на којој је усвојен нови Статут, усаглашен са скоро усвојеним Статутом ФС Србије. Седници су присуствовали поред делегата и Јован Шурбатовић, генерални секретар ФСС и Горан Буњевчевић, спортски директор ФС Србије.

Делегати једногласно усвојили нови Статут Фудбалског савеза региона Источне Србије.

 

У Нишу одрзана је трећа седница Скупстине Фудбалског савеза региона Источне Србије ВИИ сазива за мандатни период 2016-2020, којом је председавао председник ФСРИС Новица Тончев.
Скупстини је присуствовало 56 делегата, а најважнија тачка дневног реда односила се на усвајање новог Статута ФСРИС. После јавне расправе која је трајала месец дана делегати су једногласно усвојили нови Статут ФСРИС као и нови Пословник о раду Скупстине.
Седници су присуствовали поред делегата и Јован Шурбатовић генерални секретар ФСС и Горан Буњевчевић спортски директор ФСС.