ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КЛУБОВЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ФСРИС

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КЛУБОВЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ФСРИС

Клубовима млађих категорија ФСРИС:

На седници секретаријата одржаној 26.08.2019. године сагледавани су
проблеми у лигама млађих категорија ФСРИС.
Донета је Одлука да се одлагање утакмица лига млађих категорија ФСРИС
може вршити само уколико клуб то затражи писменим путем најкасније 5
(пет) дана пре одигравања утакмице.
Комесар за такмичење Одлуку о одлагању утакмице лиге млађих категорија
мора донети најкасније 72 часа пре одигравања утакмице и о томе мора
обавестити све актере као и службена лица.
Налаже се комесару за такмичење лига млађих категорија ФСРИС стриктно
придржавање и спровођење ових Одлука као и стриктно спровођење члана
13. Пропозиција такмичења млађих категорија ФСРИС.