Органи ФСРИС

Председник Фудбалског савеза региона Источне Србије

Зоран ИГЊАТОВИЋ

Потпредседници ФСРИС

Владан ГАШИЋ

Милош МИТРОВИЋ

Генерални секретар ФСРИС

Јован МАРЈАНОВИЋ

Чланови Извршног одбора ФСРИС

Зоран ИГЊАТОВИЋ

Владан ГАШИЋ

Милош МИТРОВИЋ

Иван НИКОЛИЋ

Дејан БРАНКОВИЋ

Владимир НЕДЕЉКОВИЋ

Владица МИЛАНОВИЋ

Душан СПАСИЋ

Дејан ИВАНОВИЋ

Иван ПЕШИЋ

Мирослав ЛИЛИЋ

Марко МИХАЈЛОВИЋ

Срђан МИЈАТОВИЋ

Тамара ЈОВАНОВИЋ

Руководилац радне заједнице и финансијског сектора

Наташа СТЕПАНОВИЋ

Референт за такмичење

Стефан ЦВЕТКОВИЋ

Оливер ПЕТРОВИЋ

Надзорни одбор

Милош КОЦИЋ

Душан МИЛЕТИЋ

Драган МИЛОВАНОВИЋ

Дисциплинска комисија ФСРИС

Иван РАДЕНКОВИЋ

Братислав ЋИРИЋ

Мома РАДУНОВИЋ

Комисија за жалбе ФСРИС

Вељко ПЕРОВИЋ

Душан ВУЛИЋ

Драгослав РАДОЈИЧИЋ