„Comet“ СИСТЕМ

Сваки клуб који у року од 48 сати не достави лице за обуку за „Comet“ систем биће кажњен новчаном казном у износу од 30.000 динара.