Informacija o polaganju teoretskog ispita za zvanje sudije, pomoćnog sudije prve kategorije

INFORMACIJA O POLAGANJU TEORETSKOG ISPITA ZA ZVANJE SUDIJE, POMOĆNOG SUDIJE PRVE KATEGORIJE

Teoretski ispit za sticanje zvanja sudije, pomoćnog sudije Prve kategorije biće održan 28. oktobra 2022, u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

Satnica teoretskog ispita za prvu kategoriju:

10:30 – dolazak sudija

11:00 – polaganje testa Pravila igre

12:00 – tema iz Pravila igre

13:00 – ručak

14:30 – polaganje usmenog dela ispita

Kandidati sudije, pomoćne sudije koji ispunjavaju uslove za polaganje teoretskog ispita u petak i utorak će dobiti putem e-maila probni test, a u sredu probni video test, u e-mail biće obavešteni o vremenu kada će se raditi ovi testovi.

 

SUDIJSKA KOMISIJA FSS

Predsednik:

Dejan Filipović, s.r

 

ORGANIZACIJA SUDIJA FSRIS

Predsednik:

Dejan Delević, s.r