IZMENA NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENIH LICA FUTSAL LIGA

Odbor za hitna pitanja FSS doneo je odluku o promeni naknada za sudije i delegate Treće futsal lige i to:

Prvi i Drugi sudija:  3.500,oo

Delegat:                         3.000,oo

 

U skladu sa odlukom FSS, Sekretarijat IO FSRIS doneo je odluku o visini naknada za sudije i delegate na utakmicama Regionalne futsal lige i to:

Prvi i Drugi sudija:  2.500,oo

Delegat:                         2.000,oo