Konkurs ZA FUTSAL LICENCU

NACIONALNA FUTSAL LICENCA
OBAVEŠTENJE
FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE
OFT FSRIS I CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA FSRIS
OBJAVLJUJE
UPIS NOVE GENERACIJE POLAZNIKA ZA STICANJE NACIONALNE FUTSAL LICENCE

Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti u Centru za edukaciju Fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije, ulica Obrenovićeva bb, TPC Kalča lokal D2/93-2 (drugi sprat) ili pozivom na broj koordinatora 064 2220 004 (Radomir Denčić).

Cena edukacije iznosi 20.000,oo dinara. Uplata za edukaciju se vrši pre početka na tekući račun FSRIS 160-17756-61 sa naznakom „Uplata za edukaciju i sticanje FUTSAL licence“.

Edukacija će početi 29.02.2020. godine u 9:00 u hotelu “New City” u Nišu.
Svi zainteresovani kandidati moraju dostaviti sledeća popunjena dokumenta na dan početka edukacije:

1. Prijava polaznika za sticanje nacionalne FUTSAL licence (skinuti sa sajta)
2. Fotokopija diplome o završenoj srednoj školi (najmanje trogodišnja);
3. Izvod iz matične knjige rođenih (kopija);
4. Lekarsko uverenje (ne starije od šest meseci);
5. Potvrda od suda da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim da obavlja stručni rad u fudbalu (ne starije od 6 meseci);
6. Potvrda o igračkoj karijeri
7. Sportska biografija sa igračkom i trenerskom karijerom – skinuti sa sajta;
8. Dve fotografije (veličine za ličnu kartu);
9. Dokaz o uplati edukacije u iznosu od 20.000,00 (dvadesethiljada) dinara na žiro račun Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije 160-17756-61 sa naznakom „Uplata za edukaciju i sticanje FUTSAL licence“.

Predsednik CEFT FS RIS
Dejan Branković

Potvrda o igračkoj karijeri

Sportska biografija

Futsal prijava