Конкурс за Регионалне координаторе за базични фудбал

Позиција: Регионални координатор за базични фудбал

Ангажовање: Пуно радно време

Почетак рада: 01.04.2020. године

Локације: Београд, Kрагујевац, Ниш, Нови Сад

Преглед:

Регионални координатор за базични фудбал организује спровођење пројеката
базичног фудбала на регионалном нивоу, као што су пројекти „Играјмо
фудбал“ – фудбал у основним школама, „Playmakers“ – пројекат УЕФА за
девојчице, пројекти развоја и категоризације клубова, пројекти за особе
са инвалидитетом и пројекти друштвене инклузије, едукације тренера у
базичном фудбалу и слично. Такође, регионални координатор за базични
фудбал учествује у развоју и спровођењу стратегије и планова за повећање
броја регистрованих играча у школама и клубовима, за шта ће бити
постављени различити таргети (циљеви) за различите групе играча
(дечаци/девојчице/ветерани и слично). Kоординатор сарађује са
регионалним фудбалским савезом, клубовима, тренерима, школама и другим
учесницима пројеката а извештаје подноси Менаџеру за базични фудбал ФСС.

Опис посла:

Kоординира реализацију различитих врста пројеката за развој фудбала
Kоординира регионалну структуру људи ангажованих на пројектима
Учествује у развоју пројектних планова у складу са Стратегијом ФСС и
Стратегијом базичног фудбала
Организује догађаје за промоцију базичног фудбала и пројеката,
фестивале, семинаре
Kоординира реализацију пројеката за повећање регистрације играча
Kоординира и промовише едукацију тренера на нивоу базичног фудбала
(учитељи/це, волонтери и слично)
Остварује редовне контакте са свим заинтересованим странама (клубови,
школе, локалне власти, приватни оператори, спонзори, ангажована лица и
слично)
Обезбеђује податке и извештаје на захтев Менаџера за базични фудбал
Анализира, извештава и презентује резултате/запажања Менаџеру за базични
фудбал и Kомисији за развој фудбала
Профил кандидата:

Висока стручна спрема (Високе школе и Факултети), предност за кандидате
из области (спортског) менаџмента или пословања
Пожељно искуство у пројектном менаџменту
Одлично познавање и коришћење енглеског језика, познавање више страних
језика је предност
Одлично познавање и коришћење рачунара (пре свега Google Drive и MS
Office пакета)
Изражене комуникационе и презентационе вештине
Способност управљања и комуницирања са већим бројем учесника у фудбалу
Заинтересованост за развој фудбала као друштвеног феномена независно од
спортских резултата
Заинтересовани кандидати своје радне биографије (CV) на енглеском језику
могу послати искључиво путем електронске поште на адресу posao@fss.rs.

Конкурс траје до 15.03.2020. године.

Конкурс можете наћи и на веб адреси:

КOНКУРС ЗА ПОСАО | РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОР ЗА БАЗИЧНИ ФУДБАЛ