НАЦРТ ПРАВИЛНИКА ОФТ ФСРИС

У складу са ново усвојеним Правилником Стручно струковне организације тренера Фудбалског савеза Србије, ОФТ територијалних фудбалских савеза и ОФТ на нижим организационим нивоима (окружне, градске и општинске ОФТ), дужни су да ускладе своје Правилнике и Пословнике о раду скупштине, са Правилником и Пословником о раду скупштине ОФТ ФСС.

У складу са наведеним, Извршни одбор ОФТ ФСРИС је на седници одржаној 20.06.2022. једногласно усвојио и ставио на јавну расправу предлог нацрта Правилника организације фудбалских тренера Фудбалског савеза региона Источне Србије.
Јавна расправа траје 15 дана од дана објављивања.

Нацрт Правилника се може погледати ОВДЕ.

Све предлоге за измене и допуне нацрта Правилника потребно је доставити Организацији фудбалских тренера ФСРИС на мејл адресу: trenerska@fsris.org.rs