OBAVEŠTENJE I PLAN SEMINARA ZONSKIH LIGA

 

21.02.2024 Godine Kruševac

Zona Zapad                                                                                      

 

Sudije:

8-8:15 časova dolazak –  Stadion FK Jedinstvo 1936

8 :15-9 časova Lekarski pregled

9 -11 časova fizička provera

11h-11:45 časova UEFA RAP edukacija-Restoran „Volan“;

11 :45 -12:30 časova teoretska provera

12:30 -13 časova intervju sa komesarom za suđenje

13 -13:30 časova saopštavanje rezultata, zatvaranje seminara

13:30 časova ručak

 

 

Delegati:

9:15-9:45 časova dolazak – Restoran “Volan” Kruševac

Prijava I očni pregled

10-11 časova razgovor sa analizatorom za suđenje

11-11:45 časova UEFA RAP edukacija

11:45-12:30 časova teoretska provera

12:30-13 časova razgovora sa komesarom za takmičenje

13-13:30 časova saopštavanje rezultata,zatvaranje seminara

13:30 časova ručak

 

21.02.2024 godine Kruševac

Zona Istok

 

Sudije:

14:15-14:30 časova dolazak – Stadiona SC Miče-Bazeni Kruševac

14:30-15 časova lekarski pregled

15-17 časova fizička provera

17-17:45 časova UEFA RAP edukacija  – Restoran “Volan”

17:45-18:30 časova teoretska provera

18:30-19 časova razgovor sa komesarom za suđenje
19-19:30 časova saopštavanje rezultata,zatvaranje seminara

19:30 časova večera

 

Delegati

16:15-16:30 časova dolazak- Restoran “Volan” Kruševac

Prijava i očni pregled

16:30-17 časova razgovor sa analizatorom za suđenje

17-17:45 časova UEFA RAP edukacija

17:45-18:30 časova teoretska provera

18:30-19 časova razgovor sa komesarom za takmičenje

19 -19:30 časova saopštavanje rezultata,zatvaranje seminara

19:30 časova večera

22.02.2024 godine Niš

Zona Centar                                                                                     

 

Sudije:

8-8:15 časova dolazak – Stadiona Čair

8:15-9 časova lekarski pregled

9-11 časova fizička provera

11h-11:45 časova UEFA RAP edukacija – Restoran “Bolji život”

11:45-12:30 časova teoretska provera

12:30-13 časova razgovor sa komesarom za suđenje

13-13:30 časova sapštavanje rezultata,zatvaranje seminara

13:30 časova ručak

 

Delegati:

9:15-9:45 časova dolazak – Restoran “Bolji život” Niš

Prijava I očni pregled

10-11 časova  razgovor sa analizatorom za suđenje

11-11:45 časova  UEFA RAP edukacija

11:45-12:30h teoretska provera

12:30-13 časova  razgovora sa komesarom za takmičenje

13-13:30h saopštavanje rezultata,zatvaranje seminara

13:30 časova  ručak

 

 

22.02.2024 godine Niš

Zona Jug

 

Sudije:

14:15-14:30 časova dolazak – Stadiona SC Čair

14:30-15 časova  lekarski pregled

15-17 časova fizička provera

17-17:45 časova UEFA RAP edukacija –Restoran “Bolji život”

17:45-18:30 časova  teoretska provera

18:30-19 časova  razgovor sa komesarom za suđenje

19-19:30 časova saopštavanje rezultata,zatvaranje seminara

19:30 časova  večera

Delegati

16:15-16:30 časova  dolazak – Restoran “Bolji život” Niš

Prijava i očni pregled

16:30-17 časova razgovor sa analizatorom za suđenje

17-17:45 časova UEFA RAP edukacija

17:45-18:30 časova teoretska provera

18:30-19 časova razgovor sa komesarom za takmičenje

19 -19:30 časova saopštavanje rezultata,zatvaranje seminara

19:30 časova večera

 

Sudije su u obavezi  da obave lekarski pregled(internistički i očni pregled) i ponesu sa sobom na seminar.

Delegatima i delegatima istruktorima biće obavljen očni pregled po dolasku na seminar.

 

Sudije,pomoćne sudije,delegate plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

Sudije-5.000,00 dinara

Delegati-3.500,00 dinara

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FSRIS broj: 200-2357800101002-89 Poštanska štedionica ili 160-17756-61 Banka Intesa,sa naznakom članarina za seminar(uplatnice moraju biti na fizičko lice zbog fiskalizacije.

Obrazac za lekarski pregled

Predsednik OS FSRIS

Vladimir Nedeljković