ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА УЕФА Ц ЛИЦЕНЦУ

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
О Б Ј А В Љ У Ј Е

Упис нове генерације полазника Програма за стицање
УЕФА ”Ц” ЛИЦЕНЦЕ ЗА ФУДБАЛСКОГ ТРЕНЕРА
Пријављивање и достављање документације се врши у Образовном центру Фудбалског савеза Региона Источне Србије, улица Обреновићева бб , ТПЦ Калча локал Д2/93-2 (други спрат), сваким радним даном од 10:30 до 14:30 до 21.05.2021.

Пријављивање и достављање документације електронским путем се врши на trenerska@fsris.org.rs
Цена курса износи 60.000 динара за кандидате који не поседују лиценцу. Цена курса за кандидате који поседују НАЦИОНАЛНУ Ц лиценцу износи 40.000. динара. Уплата за едукацију“ се врши пре почетка едукације на текући рачун ФСРИС 160-17756-61. Уплата за израду дипломе и лиценце од 2.000 динара за се уплаћује на рачун ФСС 205-89166-19.

Документацију коју је потребно доставити приликом конкурисања :
• пријаву за курс едукације,
• биометријски читач личне карте, или фотокопију важећег пасоша за стране држављане,
• потврду о играчком искуству (од минимум 6 година) потписане и оверене од стране представника клубова или националних савеза,
• биографију CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),
• диплому завршеног средњег образовања,
• изјаву тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,
• здравствено уверење о способности тренера (не старије од шест месеци),
• потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ,
• фотокопију Националне Ц лиценце

Директор Центра за едукацију
Дејан Бранковић