OBAVEŠTENJE O KONKURSU ZA UEFA C LICENCU

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE
CENTAR ZA EDUKACIJU
FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE
O B J A V LJ U J E

Upis nove generacije polaznika Programa za sticanje
UEFA ”C” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA
Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije se vrši u Obrazovnom centru Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije, ulica Obrenovićeva bb , TPC Kalča lokal D2/93-2 (drugi sprat), svakim radnim danom od 10:30 do 14:30 do 21.05.2021.

Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije elektronskim putem se vrši na trenerska@fsris.org.rs
Cena kursa iznosi 60.000 dinara za kandidate koji ne poseduju licencu. Cena kursa za kandidate koji poseduju NACIONALNU C licencu iznosi 40.000. dinara. Uplata za edukaciju“ se vrši pre početka edukacije na tekući račun FSRIS 160-17756-61. Uplata za izradu diplome i licence od 2.000 dinara za se uplaćuje na račun FSS 205-89166-19.

Dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prilikom konkurisanja :
• prijavu za kurs edukacije,
• biometrijski čitač lične karte, ili fotokopiju važećeg pasoša za strane državljane,
• potvrdu o igračkom iskustvu (od minimum 6 godina) potpisane i overene od strane predstavnika klubova ili nacionalnih saveza,
• biografiju CV, koja sadrži i sportski CV (igrača, trenera),
• diplomu završenog srednjeg obrazovanja,
• izjavu trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,
• zdravstveno uverenje o sposobnosti trenera (ne starije od šest meseci),
• potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u OFT,
• fotokopiju Nacionalne C licence

Direktor Centra za edukaciju
Dejan Branković