OBAVEŠTENJE TRENERIMA – KANDIDATIMA

OBAVEŠTENJE TRENERIMA – KANDIDATIMA

 

UEFA je aprila 2020. donela novu Konvenciju u vezi edukacije trenera, čiji je potpisnik FS Srbije. Na osnovu Konvencije UEFA, odbor za hitna pitanja FSS, je doneo nove Pravilnike koji regulišu rad , profilisanje, edukaciju i status trenera :
– Pravilnik o stručnom radu FSS,
– Pravilnik o izdavanju dozvola za rad i statusu trenera,
– Pravilnik (Cenovnik) CEFT FSS
( navedeni dokumenti se mogu videti na sajtu FSS, u odeljku treneri – OFT/CEFT – akta).
Na osnovu Pravilnika, CEFT FSS obaveštava zainteresovane trenere – kandidate, da mogu aplicirati za kurseve edukacije UEFA/FSS u CEFT FSRIS :
– UEFA C,
– UEFA B + Sertifikat VŠ ili FAKULTETA – Sportski operativni trener fudbala,
– FSS trener golmana,
– FSS futsal trener
po instrukcijama :
trener – kandidat, popunjava aplikaciju (nalazi se ispod teksta), i uz ostalu potrebnu skeniranu dokumentaciju dostavlja na mail : office@fsris.org.rs ili veljisimo@gmail.com do 31.avgusta 2020.

Za ostale nivoe kurseva UEFA/FSS, u CEFT FSS (sajt FS Srbije) :
– UEFA A,
– UEFA JUT B,
– UEFA Elit Jut A,
– UEFA trener golmana B,
– UEFA trener golmana A,
– UEFA Futsal B,
– FSS trener fizičke pripreme

OPŠTI USLOVI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA iz Člana 12. Pravilnika CEFT FSS) :
Član 12.
Pored ovog, trener – kandidat mora ispunjavati OPŠTE USLOVE
(priložiti potrebnu dokumentaciju) za sve nivoe UEFA / FSS edukacije i to :
 biometrijski čitač lične karte, ili fotokopiju važećeg pasoša za strane državljane,
 potvrdu o igračkom iskustvu (od minimum 6 godina) potpisane i overene
od strane predstavnika klubova ili nacionalnih saveza,
 biografiju CV, koja sadrži i sportski CV (igrača, trenera),
 diplomu završenog srednjeg obrazovanja,
 izjavu trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,
 zdravstveno uverenje o sposobnosti trenera (ne starije od šest meseci),
 potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u OFT,
 pored navedenih opštih uslova, od trenera – kandidata se može tražiti da polažu i test sposobnosti ili intervju koji sprovodi Centar.

POSEBNI KRITERIJUMI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA iz dela
Član 13. i 15. Pravilnika CEFT FSS :
Član 13.
Pored opštih uslova, trener – kandidat mora ispunjavati DODATNE KRITERIJUME (priložiti potrebnu dokumentaciju)za diplomu UEFA edukacije:
Dodatni kriterijumi za nivo – UEFA B :
 Validna UEFA C licenca,
 Najmanje šest (6) meseci rada u fudbalskom klubu sa UEFA C licencom,
 Ovaj kriterijum se izuzima za trenere kandidate sa igračkom karijerom u profesionalnom rangu FSS/UEFA/FIFA takmičenja.
Član 15.
Pored opštih uslova, trener – kandidat mora ispunjavati DODATNE KRITERIJUME (priložiti potrebnu dokumentaciju) za sertifikat nacionalne FSS edukacije
– FSS futsal trener :
 najmanje 3 (tri) godine igračke karijere u futsalu

Cena KURSA EDUKACIJE, za sticanje UEFA / FSS diploma – sertifikata, utvrđuje se u sledećim iznosima:
UEFA OSNOVNI PROGRAMI
Cena kursa
UEFA B – diploma
120.000,00
UEFA C – diploma (**)
60.000,00
 *Za sve UEFA programe, cene kursa za strane državljane su u dvostrukom iznosu
 **Zbog uvođenja po konvenciji UEFA C kursa, za trenere sa nacionalnim C sertifikatom, cena kursa URFA C, iznosi 40.000,00.
 *Za sve FSS sertifikate, cene kursa za strane državljane su u dvostrukom iznosu
NACIONALNI FSS PROGRAMI
Cena kursa
G – sertifikat trener golmana
20.000,00
FUTSAL – sertifikat
20.000,00

 

PRIJAVA ZA KURS EDUKACIJE