ОБАВЕШТЕЊЕ ТРЕНЕРИМА – КАНДИДАТИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ ТРЕНЕРИМА – КАНДИДАТИМА

 

УЕФА је априла 2020. донела нову Конвенцију у вези едукације тренера, чији је потписник ФС Србије. На основу Конвенције УЕФА, одбор за хитна питања ФСС, је донео нове Правилнике који регулишу рад , профилисање, едукацију и статус тренера :
– Правилник о стручном раду ФСС,
– Правилник о издавању дозвола за рад и статусу тренера,
– Правилник (Ценовник) ЦЕФТ ФСС
( наведени документи се могу видети на сајту ФСС, у одељку тренери – ОФТ/ЦЕФТ – акта).
На основу Правилника, ЦЕФТ ФСС обавештава заинтересоване тренере – кандидате, да могу аплицирати за курсеве едукације УЕФА/ФСС у ЦЕФТ ФСРИС :
– УЕФА Ц,
– УЕФА Б + Сертификат ВШ или ФАКУЛТЕТА – Спортски оперативни тренер фудбала,
– ФСС тренер голмана,
– ФСС футсал тренер
по инструкцијама :
тренер – кандидат, попуњава апликацију (налази се испод текста), и уз осталу потребну скенирану документацију доставља на маил : office@fsris.org.rs ili veljisimo@gmail.com до 31.августа 2020.

За остале нивое курсева УЕФА/ФСС, у ЦЕФТ ФСС (сајт ФС Србије) :
– УЕФА А,
– УЕФА ЈУТ Б,
– УЕФА Елит Јут А,
– УЕФА тренер голмана Б,
– УЕФА тренер голмана А,
– УЕФА Футсал Б,
– ФСС тренер физичке припреме

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА из Члана 12. Правилника ЦЕФТ ФСС) :
Члан 12.
Поред овог, тренер – кандидат мора испуњавати ОПШТЕ УСЛОВЕ
(приложити потребну документацију) за све нивое УЕФА / ФСС едукације и то :
 биометријски читач личне карте, или фотокопију важећег пасоша за стране држављане,
 потврду о играчком искуству (од минимум 6 година) потписане и оверене
од стране представника клубова или националних савеза,
 биографију CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),
 диплому завршеног средњег образовања,
 изјаву тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,
 здравствено уверење о способности тренера (не старије од шест месеци),
 потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ,
 поред наведених општих услова, од тренера – кандидата се може тражити да полажу и тест способности или интервју који спроводи Центар.

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА из дела
Члан 13. и 15. Правилника ЦЕФТ ФСС :
Члан 13.
Поред општих услова, тренер – кандидат мора испуњавати ДОДАТНЕ КРИТЕРИЈУМЕ (приложити потребну документацију)за диплому УЕФА едукације:
Додатни критеријуми за ниво – UEFA B :
 Валидна UEFA C лиценца,
 Најмање шест (6) месеци рада у фудбалском клубу са UEFA C лиценцом,
 Овај критеријум се изузима за тренере кандидате са играчком каријером у професионалном рангу ФСС/УЕФА/ФИФА такмичења.
Члан 15.
Поред општих услова, тренер – кандидат мора испуњавати ДОДАТНЕ КРИТЕРИЈУМЕ (приложити потребну документацију) за сертификат националне ФСС едукације
– ФСС футсал тренер :
 најмање 3 (три) године играчке каријере у футсалу

Цена КУРСА ЕДУКАЦИЈЕ, за стицање УЕФА / ФСС диплома – сертификата, утврђује се у следећим износима:
УЕФА ОСНОВНИ ПРОГРАМИ
Цена курса
УЕФА Б – диплома
120.000,00
УЕФА Ц – диплома (**)
60.000,00
 *За све УЕФА програме, цене курса за стране држављане су у двоструком износу
 **Због увођења по конвенцији УЕФА Ц курса, за тренере са националним Ц сертификатом, цена курса УРФА Ц, износи 40.000,00.
 *За све ФСС сертификате, цене курса за стране држављане су у двоструком износу
НАЦИОНАЛНИ ФСС ПРОГРАМИ
Цена курса
Г – сертификат тренер голмана
20.000,00
ФУТСАЛ – сертификат
20.000,00

 

ПРИЈАВА ЗА КУРС ЕДУКАЦИЈЕ