Obaveštenje za sve sudije

Sudije koje su izostale sa stop seminara, kao i sudije koje nisu položile zadate norme neće biti angažovani do polaganja istih.