Обавештење за све судије

Судије које су изостале са стоп семинара, као и судије које нису положиле задате норме неће бити ангажовани до полагања истих.