Obaveštenje

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Komisija za prikupljanje ponuda za izvođenje građevinskih i mašinskih radova poziva sve zainteresovane za izvođenje mašinskih instalacija ventilacije i klimatizacije u TPC „Kalča“ lok. A2-22 u okviru vlasništva FSRIS da do ponedeljka 18.10.2021. godine do 12:00 časova dostave svoje ponude za izvođenje navedenih radova.

Ponude se mogu dostaviti na sledeću adresu ili putem elektronske pošte (overena i potpisana ponuda):

Fudbalski savez regiona Istočne Srbije
Obrenovićeva BB, TPC „Kalča“ lokal DII-93/2
18000 Niš
mejl: office@fsris.org.rs

Nakon prikupljenih ponuda izvršiće se odabir najpovoljnije o čemu će ponuđači biti obavešteni.