Обавештење

У складу са Законом о јавним набавкама Комисија за прикупљање понуда за извођење грађевинских и машинских радова позива све заинтересоване за извођење машинских инсталација вентилације и климатизације у ТПЦ „Калча“ лок. А2-22 у оквиру власништва ФСРИС да до понедељка 18.10.2021. године до 12:00 часова доставе своје понуде за извођење наведених радова.

Понуде се могу доставити на следећу адресу или путем електронске поште (оверена и потписана понуда):

Фудбалски савез региона Источне Србије
Обреновићева ББ, ТПЦ „Калча“ локал ДII-93/2
18000 Ниш
мејл: office@fsris.org.rs

Након прикупљених понуда извршиће се одабир најповољније о чему ће понуђачи бити обавештени.