ОБНОВА ЛИЦЕНЦИ

ОБНОВА УЕФА Б ЛИЦЕНЦИ

Кандидати којима је лиценца истекла, у обавези су да обнове лиценцу како би стекли право да обављају функцију тренера/помоћника.

Тренери који обнављају УЕФА Б лиценцу, која је под покровитељством ЦЕФТ ФСРИС су у обавези да на мејл veljisimo@gmail.com пошаљу следећу документацију:

  1. Читко попуњену пријаву за обнову лиценце(преузети са сајта)
  2. Извештај о уплати котизације на рачун територијалног савеза рачун ФСРИС 160-17756-61, у износу од 15.000,00 динара.
  3. Електронску фотографију (димензија 21,5 х 30,5), Именоване (име и презиме у наслову слике) фотографије за УЕФА „Б“ лиценцу
  4. Фотографију лиценце/дипломе која је истекла

Након провере документације, тренери ће повратним мејлом добити потврду о продужењу лиценце, која представља доказ о обнови. Потврда је привременог карактера и важи до првог организовања семинара за обнову лиценци. Кандидатима који не буду присуствовали семинару престаје валидност потврде. Семинар ће бити одржан након одлуке Владе Србије и ФСС о укидању мера превенције током пандемије Ковид 19 и уважава се целокупна достављена документација послата мејлом. Потврда се може користити искључиво у сврху верификовања тренера у Комет систем и у ни једне друге сврхе.

НАПОМЕНА: Непотпуна документација неће бити разматрана.

                                     

ОБНОВА УЕФА А ЛИЦЕНЦИ

Тренерима који обнављају УЕФА А лиценцу која је под покровитељством ЦЕФТ ФСС се аутоматски продужује рок трајања лиценце до првог организовања семинара за обнову.

 ПРЕДСЕДНИК ОФТ ФСРИС

 Дејан Бранковић

Пријава за обнову Б лиценце