OBNOVA LICENCI

OBNOVA UEFA B LICENCI

Kandidati kojima je licenca istekla, u obavezi su da obnove licencu kako bi stekli pravo da obavljaju funkciju trenera/pomoćnika.

Treneri koji obnavljaju UEFA B licencu, koja je pod pokroviteljstvom CEFT FSRIS su u obavezi da na mejl veljisimo@gmail.com pošalju sledeću dokumentaciju:

  1. Čitko popunjenu prijavu za obnovu licence(preuzeti sa sajta)
  2. Izveštaj o uplati kotizacije na račun teritorijalnog saveza račun FSRIS 160-17756-61, u iznosu od 15.000,00 dinara.
  3. Elektronsku fotografiju (dimenzija 21,5 h 30,5), Imenovane (ime i prezime u naslovu slike) fotografije za UEFA „B“ licencu
  4. Fotografiju licence/diplome koja je istekla

Nakon provere dokumentacije, treneri će povratnim mejlom dobiti potvrdu o produženju licence, koja predstavlja dokaz o obnovi. Potvrda je privremenog karaktera i važi do prvog organizovanja seminara za obnovu licenci. Kandidatima koji ne budu prisustvovali seminaru prestaje validnost potvrde. Seminar će biti održan nakon odluke Vlade Srbije i FSS o ukidanju mera prevencije tokom pandemije Kovid 19 i uvažava se celokupna dostavljena dokumentacija poslata mejlom. Potvrda se može koristiti isključivo u svrhu verifikovanja trenera u Komet sistem i u ni jedne druge svrhe.

NAPOMENA: Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

                                     

OBNOVA UEFA A LICENCI

Trenerima koji obnavljaju UEFA A licencu koja je pod pokroviteljstvom CEFT FSS se automatski produžuje rok trajanja licence do prvog organizovanja seminara za obnovu.

 PREDSEDNIK OFT FSRIS

 Dejan Branković

Prijava za obnovu B licence