Održana sednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije

Jedanaesta sednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije kojom je predsedavao zamenik predsednik FSRIS Miroslav Milivojević održana je 09. jula 2022. godine u Nišu.

Pored usvajanja zapisnika sa prethodnih sednica Izvršnog odbora i Sekretarijata usvojeni su i izveštaji takmičarskih, sudijskih i disciplinskih organa za takmičarsku 2021./22. sezonu i doneto je niz važnih odluka vezanih za početak nove takmičarske sezone.

Usvojene su i Propozicije svih takmičenja pod ingerencijom Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije.

Imenovani su nadležni disciplinski organi kao i liste sudija i delegata za predstojeću sezonu.

Početak takmičenja u svim ligama predviđen je za 13. avgust 2022. godine, a kraj jesenjeg dela predviđen je za 20. novembar 2022. godine.