Održana treća sednica Skupštine FSRIS

Održana je treća sednica Skupštine FSRIS na kojoj je usvojen novi Statut, usaglašen sa skoro usvojenim Statutom FS Srbije. Sednici su prisustvovali pored delegata i Jovan Šurbatović, generalni sekretar FSS i Goran Bunjevčević, sportski direktor FS Srbije.

Delegati jednoglasno usvojili novi Statut Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije.

 

U Nišu odrzana je treća sednica Skupstine Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije VII saziva za mandatni period 2016-2020, kojom je predsedavao predsednik FSRIS Novica Tončev.
Skupstini je prisustvovalo 56 delegata, a najvažnija tačka dnevnog reda odnosila se na usvajanje novog Statuta FSRIS. Posle javne rasprave koja je trajala mesec dana delegati su jednoglasno usvojili novi Statut FSRIS kao i novi Poslovnik o radu Skupstine.
Sednici su prisustvovali pored delegata i Jovan Šurbatović generalni sekretar FSS i Goran Bunjevčević sportski direktor FSS.