ORGANIZACIJA FUDBALSKIH TRENERA FS RIS

Niš: 10 avgust 2020.godine

ORGANIZACIJA FUDBALSKIH TRENERA FS RIS

PREDMET: obaveštenje o načinu dobijanja dozvole za rad trenera na teritiriji FSRIS

Poštovani obaveštavamo da zbog vanredne situacije koja nas je zadesila u predhodnom period a vezana je za Korona virus (COVID-19) nismo u mogućnosti da održimo redovan seminar za dobijanje dozvole za rad trenera, primorani smo da elektronskim putem omogućimo klubovima da licenciraju svoje trenera putem KOMET elektronskog Sistema . Da bi klub mogao da licencira svoje trenere potrebno je da unese u KOMET sledeća dokumenta :

1. Zahtev za dobijanje dozvole za rad (popunjen I overen od strane kluba)
2. Kopiju trenerske legitimacije sa overenim lekarskim pregledom i plaćenom članarinom matičnog saveza za tekuću godinu
3. Kopiju uplatnice za stepen takmičenja u kome trener radi
4. Kopiju validne licence (trenersko zvanje)

NAPOMENA: treneri koji nisu bili u mogućnosti da obnove svoje licence u predhodnom periodu jer su bili angažovani u inostranstvu dobiće potvrdu do decembra kada je obnova I tako steći parvo da vode klub dok ne obnove svoju licencu, pritom moraju da ispune sve finansijske obaveze vezane za obnovu.

M.P Predsednik OFT FSRIS
Dejan Branković s.r