ОРГАНИЗАЦИЈА ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФС РИС

Ниш: 10 август 2020.године

ОРГАНИЗАЦИЈА ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФС РИС

ПРЕДМЕТ: обавештење о начину добијања дозволе за рад тренера на теритирији ФСРИС

Поштовани обавештавамо да због ванредне ситуације која нас је задесила у предходном период а везана је за Корона вирус (ЦОВИД-19) нисмо у могућности да одржимо редован семинар за добијање дозволе за рад тренера, приморани смо да електронским путем омогућимо клубовима да лиценцирају своје тренера путем КОМЕТ електронског Система . Да би клуб могао да лиценцира своје тренере потребно је да унесе у КОМЕТ следећа документа :

1. Захтев за добијање дозволе за рад (попуњен И оверен од стране клуба)
2. Копију тренерске легитимације са овереним лекарским прегледом и плаћеном чланарином матичног савеза за текућу годину
3. Копију уплатнице за степен такмичења у коме тренер ради
4. Копију валидне лиценце (тренерско звање)

НАПОМЕНА: тренери који нису били у могућности да обнове своје лиценце у предходном периоду јер су били ангажовани у иностранству добиће потврду до децембра када је обнова И тако стећи парво да воде клуб док не обнове своју лиценцу, притом морају да испуне све финансијске обавезе везане за обнову.

М.П Председник ОФТ ФСРИС
Дејан Бранковић с.р