Ponovni seminar službenih lica Futsal liga

Ponovni seminar službenih lica Treće i Regionalne Futsal lige održaće se 13.11.2018. godine u Nišu.

SUDIJE ***
DOLAZAK u balon salu pored bazena Čair do 15.30
16.00-16.45 * Polaganje fizičkih normi (2×20m za 3,4s; KODA test za 10,1s; ARIET test 15-3)
17.00-18.00 * testiranje
18.00-18.30 * razgovor sa Komesarom za suđenje
18.30-18.45 * saopštavanje rezultata

DELEGATI ***
do 16.45 * dolazak i prijavljivanje
17.00-18.00 * testiranje
18.00-18.30 * razgovor sa Komesarom za suđenje
18.30-18.45 * saopštavanje rezultata

Sudije i delegati uplaćuju „članarinu za seminar“ na račun FSRIS
160-17756-61 uz poziv na broj 121018 u iznosu od 1500,oo dinara.