Ponovni seminar službenih lica

Ponovni seminar službenih lica zonskih liga održaće se 03. septembra 2018. godine.

PROGRAM
PONOVNOG SEMINARA SLUŽBENIH LICA ZONSKIH LIGA
(PONEDELJAK) 03.09.2018. godine

SUDIJE i SUDIJE POMOĆNICI

Do 15,00 čas. Prijavljivanje i lekarski pregled sudija (stadion „Čair“)
Do 15,15 čas. Prijavljivanje i lekarski pregled pom. sudija (stadion „Čair“)
15,15 -16,30 čas. Fitnes test sudija i pomoćnih sudija
17,00 – 17,45 čas UEFA DVD edukacija
18,00 – 18,45 čas. Test pravila igre
19,00 -19,30 čas. Razgovor sa sudijama i delegatima
19,30 čas. Rezultati seminara
19,45 čas. Večera

DELEGATI

Do 16,30 čas. Dolazak i prijavljivanje delegata (Hotel NEW CITY hotel)
17,00 – 17,45 čas UEFA DVD edukacija
18,00 – 18,45 čas. Test pravila igre
19,00 -19,30 čas. Razgovor sa sudijama i delegatima
19,30 čas. Rezultati seminara
19,45 čas. Večera

Neophodno je da sudije koje prvi put izlaze na polaganje obave lekarske preglede i donesu.

Sudije i delegati koji prvi put izlaze na polaganje plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

1. SUDIJE i POMOĆNE SUDIJE 5.000,00 din.
2. DELEGATI 3.500,00 din.

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FSRIS broj 160-17756-61 uz poziv na broj 2001 sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.