Ponovni seminar zonskih liga

Na osnovu odluke Izvršnog odbora OSFSRIS-a zakazuje se ponovni seminar svih službenih lica zonskog stepena takmičenja. Seminar će se održati u Kruševcu (SREDA ) 07.septembra 2022.godine.
Prijavljivanje sudija i delegata, kao i provera teoretskog znanja i predavanje biće održani u restoranu «VOLAN» u Kruševcu,ul.Ljube Tripkovića br.75
Provere fizičke spremnosti sudija biće obavljene na stadionu SC FK“Jedinstvo 1936“

Rukovodstvo seminara:
• Andrejić Dejan,predsednik OSFSRIS-a
• Nedeljković dr.Vladan,podpredsednik OSFSRIS-a

Teoretska provera:
• Radović Dragan,predsednik komisije
• Janković Goran,član
• Minić Milan,član

Fizička provera:
• Dojčinović Zoran,predsednik komisije
• Andrejić Čedomir,član
• Milić Bojan,član
• Šaronjić Đorđe,član

Zdravstvena komisija:
• Mladenović dr.Vladan

 

 

PLAN I PROGRAM SEMINARA
SUDIJE
► od 15,00 do 16,00 čas. Prijavljivanje sudija i lekarski pregledi
► od 16,00 do 17,00 čas. Provera fizičke spremnosti sudija – SC Jedinstvo 1936
► od 17,00 do 17,15 čas. Otvaranje seminara, obraćanje rukovodstva seminara
► od 17,15 do 18,00 čas. Edukacija sudija po bitnim pitanjima iz PFI i RAP
► od 18,00 do 18,45 čas. Provera teoretskog znanja sudija
► od 18,45 do 19,00 čas. Saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara
► od 19,00 do 19,30 čas. Večera

DELEGATI
► od 16,45 do 17,00 čas. Prijavljivanje delegata
► od 17,00 do 17,15 čas. Otvaranje seminara, obraćanje rukovodstva seminara
► od 17,15 do 18,00 čas. Edukacija delegata po bitnim pitanjima iz PFI,POFT i RAP
► od 18,00 do 18,45 čas. Provera teoretskog znanja delegata
► od 18,45 do 19,00 čas. Saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara
► od 19,00 do 19,30 čas. Večera

 

Sudije,  sudije-pomoćnici i delegati koji prvi put izlaze na polaganje plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Sudije i sudije pomoćnici članarinu u iznosu od 5.000 din, a delegati  u iznosu od 3.500 din uplaćuju na žiro račun FSRIS broj 200-2357800101002-89. sa pozivom na broj: 8128, sa naznakom «članarina za seminar», i dokaz o uplati daju prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.