Поновни семинар зонских лига

Датум одржавања: среда, 30. март 2022. године
Место одржавања:

Поштовани,

Због заузетости и блокирања прилаза стадиону и хали Чаир, семинар службених лица зонских лига одржаће се на терену ФК Палилулац Ниш,
ул. Љубомира Николића ББ.


Ниш, хотел „New City“ – предавање и провера знања

Судије

15:00-15:15 Долазак на стадион
15:15-16:00 Физичка провера
16:30-17:00 ПФИ/РАП
17:00-17:45 Провера знања
17:45-18:00 Саопштавање резултата
18:00-18:30 Вечера

Делегати

15:00-15:15 Долазак у хотел
15:15-15:45 ПФИ/РАП
15:45-16:30 Провера знања
16:30-16:45 Саопштавање
16:45-17:15 Ручак

 

Судије  и делегaти који нису присуствовали редовном семинару, плaћaју члaнaрину зa финaнсирaње семинaрa у следећим изнoсимa:

СУДИЈE  5.000,00 дин.

ДEЛEГAТИ 3. 500,00 дин.

Изнoс члaнaрине уплaтити нa жирo рaчун ФСРИС  брoј 160-17756-61   сa нaзнaкoм «члaнaринa зa семинaр» и дoкaз o уплaти дaти приликoм дoлaскa и пријaвљивaњa нa семинaр.