PRIJEM NOVIH KANDIDATA | KURS FSS PRO, UEFA A ELITE YOUTH, UEFA B FUTSAL

Na osnovu Pravilnika, CEFT FSS obaveštava zainteresovane trenere – kandidate, da mogu aplicirati za kurseve edukacije i to :

– UEFA A Elite Youth diploma / licenca – početak kursa mart 2024; završetak kursa novembar 2024. Kurs se realizuje kroz pet rezidencijalnih modula i tri modula mentorisane prakse,

OPŠTI USLOVI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA

· biometrijski čitač lične karte, ili fotokopija važećeg pasoša za strane državljane,

· biografija CV, koja sadrži i sportski CV (igrača, trenera),

· izjava trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,

· potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u OFT,

 

DODATNI KRITERIJUMI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA

(priložiti potrebnu dokumentaciju ) za diplomu UEFA edukacije:

– UEFA A elite youth

· Validna UEFA youth B licenca i najmanje 1 (jedna) godina rada u omladinskom fudbalu, ili

· Validna UEFA A licenca

Cena kursa, za sticanje UEFA / A Elit Jut diplome / licence je 180.000,00 RSD.

Za sve UEFA programe, cene kursa za strane državljane su u dvostrukom iznosu.

 

– FSS PRO nacionalni sertifikat / licenca – početak kursa mart 2024; završetak kursa novembar 2024. Kurs se realizuje kroz šest rezidencijalnih modula i četiri modula mentorisane prakse

OPŠTI USLOVI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA

· biometrijski čitač lične karte, ili fotokopija važećeg pasoša za strane državljane,

· biografiju CV, koja sadrži i sportski CV (igrača, trenera),

· izjavu trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,

· potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u OFT,

 

DODATNI KRITERIJUMI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA

(priložiti potrebnu dokumentaciju) za sertifikat nacionalne edukacije

– FSS PRO :

· Validna UEFA A licenca,

· Najmanje 1 (jednu) godinu rada sa UEFA A licencom i to:

1. u fudbalskom klubu u svojstvu šefa stručnog štaba seniora (za III rang takmičenja),

2. u fudbalskom klubu u svojstvu trenera asistenta seniora ( I ili II rang takmičenja),

3. u reprezentativnoj A ili U-21, U-19, U-17 selekciji, u svojstvu trenera prvog asistenta,

4. u reprezentativnim ili klubskim selekcijama omladinskog – elitnog nivoa u svojstvu trenera asistenta,

 

FSS nacionalni sertifikat PRO, ne može se nostrifikovati u UEFA PRO diplomu od strane drugih FS članica UEFA, niti od strane UEFA JIRA PANELA.

 

Cena kursa, za sticanje nacionalnog FSS PRO sertifikata / licence je 500.000,00 RSD.

Za sve nacionalne FSS programe, cene kursa za strane državljane su u dvostrukom iznosu..

 

– UEFA B Futsal diploma / licenca – početak kursa april 2024; završetak kursa novembar 2024. Kurs se realizuje kroz pet rezidencijalnih modula.

OPŠTI USLOVI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA

· biometrijski čitač lične karte, ili fotokopija važećeg pasoša za strane državljane,

· biografija CV, koja sadrži i sportski CV (igrača, trenera),

· izjava trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,

· potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u OFT,

 

DODATNI KRITERIJUMI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA

(priložiti potrebnu dokumentaciju ) za diplomu UEFA edukacije:

– UEFA B futsal :

· Validna UEFA C licenca, ili

· Validan nacionalni futsal sertifikat

 

Cena kursa, za sticanje UEFA / B Futsal diplome / licence je 180.000,00 RSD.

Za sve UEFA programe, cene kursa za strane državljane su u dvostrukom iznosu.

 

Aplikacija se dostavlja CEFT-u – FSS po instrukcijama :

trener – kandidat, popunjava prijavu (nalazi se ispod obaveštenja), i uz ostalu potrebnu skeniranu dokumentaciju dostavlja na mail :fss@sbb.rs, ili biljana.milinic@fss.rs do 01. marta 2024.

PRIJAVA – FSS PRO (1)

PRIJAVA – UEFA A Elite Youth

PRIJAVA – UEFA B Futsal