SEMINAR SLUŽBENIH LICA SRPSKE LIGE „ISTOK“

Plan i program seminara sudija, sudija pomoćnika,posmatrača i delegata-sportskih radnika Srpske lige „Istok“

Seminar se održava 4. i 5. avgusta 2023. godine u Kruševcu u Hotelu „Dabi“, sudije fizičke norme polažu na stadionu Fk Jedinstvo 1936.

Sudije su u obavezi da urade i donesu osnovni laboratorijski nalaz-biohemiju i oftamološki (očni) pregled.

Delegati-posmatrači i delegati sportski radnici su u obavezi da urade i donesu oftamološki (očni) pregled.

Sudije, sudije pomoćnici, delegati-posmatrači i delegati sportski radnici plaćuju članarinu za finansiranje seminara u sledećim  iznosima:

Sudija – 8000dinara
Sudije pomoćnici – 6000dinara
Delegati posmatrači – 2500dinara
Delegati sportski radnici – 2500dinara

Iznos članarine uplaćuju na žiro račun FS RIS broj 160-17756-61 Banka Inteza ili 200-2357800101002-89 Poštanska štedionica sa naznakom „članarina za seminar“.

Plan i program seminara (prilog)

Lekarski pregled (obrazac)

Predsednik OS FSRIS
Vladimir Nedeljković