Seminar službenih lica zonskih liga

Seminari službenih lica zonskih liga biće održani 25. februara (zone Istok i Zapad) i 26. februara (zona Jug) 2018. godine.

Članarinu za seminar, u iznosu naknade za suđenje i obavljanje delegatske dužnosti uplatiti na žiro račun FSRIS broj  160-17756-61 uz poziv na broj 3016 sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

Jug

Zapad

Istok

Lekarski pregled