Seminar službenih lica Srpske lige ISTOK

Seminar sudija Srpske lige Istok biće održan od 07.08. do 08.08.2021.

Sudije će biti smeštene u hotelu Novela Uno u Novim Banovcima.

Sve aktivnosti na seminaru biće sprovedene u  hotelu Novela Uno i u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

Program i satnica seminara:

 

07.08.2021 14:30 – 15:00   dolazak Novela Uno, Novi Banovci
15:30 – 16:00   ručak Novela Uno, Novi Banovci
16:00 – 17:00   odmor Novela Uno, Novi Banovci
17:00 – 17:15   OTVARANJE SEMINARA Sudijska komisija FSS Novela Uno, Novi Banovci
17:15 – 17:30   izmene PI Novela Uno, Novi Banovci
17:45 – 19:00   test PI Novela Uno, Novi Banovci
19:15 – 20:00   Smernice za sezonu 2021/22 Dejan Filipović Novela Uno, Novi Banovci
20:00 – 21:00   večera Novela Uno, Novi Banovci
 

 

08.08.2021 07:00 – 09:00   doručak Novela Uno, Novi Banovci
07:30 –   lekarski  pregled, sudije, pomoćne sudije Sportski centar FSS
08:30 – 11:00   provera fizičke spremnosti Sportski centar FSS
11:30 – 12:45   UEFA RAP Sportski centar FSS
13:00 – 13:30   video-test Sportski centar FSS
13:00 – 13:15   zatvaranje seminara Sportski centar FSS
13:45 – 14:30   ručak Novela Uno, Novi Banovci
 

 

08.08.2021 do 09:00   dolazak delegata-sportski radnici i posmatrača suđenja Sportski centar FSS
09:00 – 10:00   lekarski pregled Sportski centar FSS
10:00 – 10:15   otvaranje seminara Sportski centar FSS
10:15 – 10:30   smernice za sezonu 2021/22 Sportski centar FSS
10:30 – 10:45   Izmene PI Sportski centar FSS
10:45 – 11:15   Test PI / Test za sportske   radnike Sportski centar FSS
11:30 – 12:45   UEFA RAP Sportski centar FSS
12:45 – 13:00   video-test Sportski centar FSS
13:00 – 13:15   zatvaranje seminara Sportski centar FSS
13:45 – 14:30   ručak Novela Uno, Novi Banovci

 

Zdravstveni pregledi:

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi  08. avgusta 2021. godine u SC. FSS i to internistički-kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije, pomoćne sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija)…

Delegati-sportski radnici, delegati posmatrači suđenja obaviće oftamološke preglede na dan dolaska na seminar u SC. FSS Stara Pazova 07. avgust 2021. godine.

Sudije, pomoćne sudije, delegati (sportski radnici) i delegati -posmatrači suđenja Srpske lige „Istok“ plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Sudije Srpske lige „Istok“ –  7.000,00 dinara

Pomoćne sudije Srpske lige „Istok“ –  5.500,00 dinara

Delegati sportski radnici, delegati-posmatrači  2.500,00 dinara

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 325- 9500600035914-75 s pozivom na broj: 651/ 06, OTP banka sa naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom  dolaska i prijavljivanja na seminar.