Seminar trenera za dobijanje dozvole za rad

SEMINAR ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA

Obaveštavaju se svi klubovi i treneri da će seminar za dobijanje dozvole za rad trenera na teritoriji Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije biti održan 03. i 04.08.2021. godine u Donjem Milanovcu.

Predavanja u okviru dobijanja dozvole za rad će biti održana u hotelu Lepenski Vir prema sledećem rasporedu:

• 03.08.2021. – Srpska liga istok, Zona centar, Zona jug, Zona Istok sa početkom u 13:00 h.
04.08.2021. – Zona zapad i Lige mlađih kategorija u 13:00 h.

Treneri su u obavezi da dostave sledeću čitko popunjenu dokumentaciju, uredno složenu, na mejl trenerska@fsris.org.rs (sa naznakom IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD) ili pred sam početak seminara:

1. Zahtev za izdavanje dozvole za rad trenera, čitko popunjen i overen od strane kluba (nalazi se u prilogu objave).

2. Trenersku knjižicu sa overenim lekarskim pregledom i overenom članarinom za tekuću godinu.

3. Fotokopiju važeće licence:
a) trener kluba Srpske lige „Istok“ (minimum nacionalna ili UEFA – A licenca)
b) pomoćni trener Srpske lige „Istok“ (minimum nacionalna ili UEFA – B licenca)
c) treneri klubova zonskih liga (minimum nacionalna ili UEFA – B licenca)
d) treneri mlađih kategorija: prva Omladinska, prva Kadetska (minimum „B“ licenca)
e) treneri mlađih kategorija ostalih liga (minimum nacionalna „C“ licenca)

4. Potvrdu o uplati propisane takse za overu dozvole za rad trenera, odnosno trenera pomoćnika na žiro račun FSRIS 160-17756-61
• Srpska liga „Istok“                                                                    4.000,00 rsd
• Zonske lige                                                                                    2.000,00 rsd
• trener mlađih kategorija kluba Superlige                        5.000,00 rsd
• trene rmlađih kategorija kluba u Prvoj ligi                    3.000,00 rsd
• trener mlađih kategorija kluba u Srpskoj ligi                1.500,00 rsd
• trene rmlađih kategorija kluba u zonskoj ligi                 1.000,00 rsd
• trener mlađih kategorija kluba u nižim ligama                500,00 rsd

Prisustvo na seminaru je obavezno.

Trenerima koji ne budu prisutni neće biti izdata dozvola za rad trenera !
Za naknadno izdavanje dozvole za rad trenera nakon predviđenog termina, plaća se kazna u iznosu od 5.000,00 rsd prema odluci Sekretarijata OFTFSRIS.

Predsednik OFTFSRIS
Dejan Branković s.r.

 

Zahtev za licencu

Seminar trenera za dobijanje dozvole za rad