SEMINAR ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA

SEMINAR ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA

 

Obaveštavaju se svi klubovi i treneri da će seminar za dobijanje dozvole za rad trenera na teritoriji Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije biti održan 07. i 08.08.2023. godine u Nišu.
Predavanja u okviru dobijanja dozvole za rad će biti održana u hotelu Tami Residence prema sledećem rasporedu:
• 07.08.2023. – Srpska liga istok i Lige mlađih kategorija u 16:00 h.
• 08.08.2023. – Zona “Centar”, Zona “Istok”, Zona “Jug” i Zona “Zapad” u 16:00 h.
Treneri su u obavezi da dostave sledeću čitko popunjenu dokumentaciju, uredno složenu, pred sam početak seminara:

 

1. Zahtev za izdavanje dozvole za rad trenera, čitko popunjen i overen od strane kluba (nalazi se u prilogu objave).

 

2. Trenersku knjižicu sa overenim lekarskim pregledom i overenom članarinom za tekuću godinu (od sezone 2023/2024 godišnja članarina za trenere se uplaćuje na žiro račun FSRIS 200-2357800101002-89)

 

3. Fotokopiju važeće licence:
a) trener kluba Srpske lige „Istok“ (minimum nacionalna ili UEFA – A licenca)
b) pomoćni trener Srpske lige „Istok“ (minimum nacionalna ili UEFA – B licenca)
c) treneri klubova zonskih liga (minimum nacionalna ili UEFA – B licenca)
d) pomoćni trener u zonskom rangu takmičenja (minimum nacionalna ili UEFA – C licenca)
e) treneri mlađih kategorija: prva Omladinsk
a, prva Kadetska (minimum „B“ licenca ili YOUTH B licenca)
f) treneri mlađih kategorija ostalih liga (minimum nacionalna ili UEFA„C“ licenca)

 

4. Potvrdu o uplati propisane takse za overu dozvole za rad trenera, odnosno trenera pomoćnika na žiro račun FSRIS 200-2357800101002-89

• Za prvog trenera Srpske lige „Istok“ – seniori  –  6.000,00 rsd
• Za trenera pomoćnika kluba Srpske lige “Istok” – seniori  –  4.000,00 rsd
• Za trenere klubava zona – seniori  –  3.000,00 rsd
• Za trenere pomoćnike klubova zona – seniori  –  2.000,00 rsd

 

• Za trenere klibova mlađih kategorija:

• Klub Super lige  –  10.000,00 rsd
• Klub Prve lige  –  10.000,00 rsd
• Klub Srpske lige  –  3.000,00 rsd
• Klub zonske lige  –  2.000,00 rsd
• Klub nižih liga  –  1.000,00 rsd

 

Prisustvo na seminaru je obavezno. Trenerima koji ne budu prisutni neće biti izdata dozvola za rad trenera !

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD