Seminar za obnovu UEFA „A“ i „B“ licence

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FSRIS/FS Srbije organizuje

SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI

 

UEFA „A“ licenca

Seminar će realizovati teritorijalni savezi po sledećem rasporedu:

FSRZS – Kragujevac – 12. i 13. decembar 2019. godine

FSRIS – Niš – 5. i 6. decembar 2019. godine

FSB – Beograd – 5. i 6. decembar 2019, godine

FSV – Novi Sad – 6. i 7. decembar 2019. godine

Dokumentacija za trenere na teritoriji FSRIS se dostavlja pre početka seminara od 09:00h – 10:00h u hotelu „New city“.

 

Dostaviti sledeću dokumentaciju:

1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun FSS 205-89166-19, sa pozivom na br.651/13, u iznosu od 30.000,00 dinara.

2. Popunjenu prijavu (preuzeti sa sajta)

3. Elektronsku fotografiju (dimenzija 21,5 h 30,5), Imenovane (ime i prezime u naslovu slike) fotografije za UEFA „A“ licencu, dostaviti na e-mail sekretara veljisimo@gmail.com

Osoba za kontakt: Dušan Veljković sekretar trenerske organizacije FSRIS/ 064/2499403

 

 

UEFA „B“ licenca

 

Seminar će realizovati teritorijalni savezi po sledećem rasporedu:

 

FSRZS – Kragujevac – 12. i 13. decembar 2019. godine

FSRIS – Niš – 5. i 6. decembar 2019. godine

FSB – Beograd – 5. i 6. decembar 2019, godine

FSV – Novi Sad – 6. i 7. decembar 2019. godine

 

Dokumentacija za trenere na teritoriji FSRIS se dostavlja pre početka seminara od 09:00h – 10:00h u hotelu „New city hotel“.

Dostaviti sledeću dokumentaciju:

1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun teritorijalnog saveza račun FSRIS 160-17756-61, u iznosu od 15.000,00 dinara.

2. Popunjenu prijavu (preuzeti sa sajta).

3. Elektronsku fotografiju (dimenzija 21,5 h 30,5), Imenovane (ime i prezime u naslovu slike) fotografije za UEFA „B“ licencu, dostaviti na e-mail sekretara veljisimo@gmail.com.

Osoba za kontakt: Dušan Veljković sekretar trenerske organizacije FSRIS/064/2499403

Mesto održavanja edukacije: Hotel „New city hotel“ Niš, 05.12 – 06.12.2019

Početak seminara: 10:00 časova

 

PRIJAVA ZA OBNOVU A LICENCE

PRIJAVA ZA OBNOVU B LICENCE

PRIJAVA ZA GOSTE SEMINARA