SEMINAR ZA OBNOVU UEFA „A“ I UEFA „B“ LICENCI

O B A V E Š T E NJ E

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije organizuje

SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI 
KOJE SU ISTEKLE 2020. GODINE I RANIJE

 

UEFA „A“ licenca

Seminar će realizovati teritorijalni savezi po sledećem rasporedu:

FSRZS – Kragujevac – 14. i 15. jun 2021.godine, Hotel „Šumarice“, Kragujevac
FSRIS Niš – 10. i 11. jun 2021. godine, Hotel „New City“, Niš u 10:00 časova.
FSB – Beograd – 12. i 13. jun 2021, godine, Hotel „Mladost“, Beograd
FSV – Novi Sad – 07. i 08. jun 2021. godine, Hotel „Stari krovovi“, Novi Sad

Dokumentacija se dostavlja pre početka seminara od 09:00 – 10:00. časova u hotelu NEW CITY.

Dostaviti sledeću dokumentaciju:

  1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun FSS 205-89166-19, sa pozivom na br.651/13, u iznosu od 30.000,00 dinara.
  2. Popunjenu  prijavu   (preuzeti    sa   sajta    FSS   ili    sa zvaničnih sajtova teritorijalnih saveza),
  3. Elektronsku fotografiju (kao za L.K ili pasoš). Imenovane fotografije za UEFA „A“ licencu, dostaviti na e-mail adresu: trenerska@fsris.org.rs

Osoba za kontakt: Dušan Veljković 064/24-99-403

 

 

UEFA „B“ licenca

Seminar će realizovati teritorijalni savezi po sledećem rasporedu:

FSRZS – Kragujevac – 14. i 15. jun 2021. godine, Hotel „Šumarice“, Kragujevac
FSRIS Niš – 10. i 11. jun 2021. godine, Hotel „New City“, Niš u 10:00 časova.
FSB – Beograd – 12. i 13. jun 2021, godine, Hotel „Mladost“, Beograd
FSV – Novi Sad – 07. i 08. jun 2021. godine, Hotel „Stari krovovi“, Novi Sad

Dokumentacija se dostavlja pre početka seminara od 09:00 – 10:00 časova u hotelu NEW CITY.

Dostaviti sledeću dokumentaciju:

  1. Izveštaj o  uplati  kotizacije  na  račun  FSRIS  160-17756-61,  u  iznosu od 15.000,00 dinara.
  1. Popunjenu  prijavu   (preuzeti    sa   sajta    FSS   ili    sa zvaničnih sajtova teritorijalnih saveza),
  2. Elektronsku fotografiju (kao za L.K ili pasoš). Imenovane fotografije za UEFA „B“ licencu, dostaviti na e-mail adresu: trenerska@fsris.org.rs

Osoba za kontakt: Dušan Veljković 064/24-99-403

 

CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA