Seminari službenih lica zonskih liga

Seminar službenih lica zona „Centar“ i „Jug“, održaće se 01.03.2021. god. u Nišu sa početkom u 12,00 časova, stadion „Čair“;

 

a seminar službenih lica zona „Zapad“ i „Istok“ održaće se u Kruševcu, 02.03.2021. god. sa početkom u 12,00 časova ,atletska staza SC „Miče“;

 

Plan i program za oba termina:

Do 11:40 dolazak sudija

do 12:10 dolazak sudija pomoćnika

Delegati ne dolaze na seminar, sve informacije dobiće na e-mail.

 

Sudije, sudije pomoćnici i delegati plaćaju „članarinu za seminar“ u sledećim iznosima:

 

sudije i sudije pomoćnici 2.500,00 din

 

delegati 1.750,00 din

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FSRIS broj 160-17756-61. sa pozivom na broj: 010321, sa naznakom «članarina za seminar», sudije dokaz o uplati daju prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar, a delegati šalju dokaz o uplati na telefon referenta 064/648-3580.

 

Lekarski pregled