Seminari službenih lica zonskih liga

Seminari službenih lica zonskih liga biće održani po sledećem rasporedu:

11.8.2019. godine u Nišu, zonske lige „Zapad“ i „Istok“
hotel „New City Hotel“

12.8.2019. godine u Nišu, zonske lige „Jug“ i „Centar“
hotel „New City Hotel“

Sudije, sudije pomoćnici plaćaju „članarinu za finansiranje seminara“ u sledećim iznosima:

sudije i sudije pomoćnici 5.000,00 din

delegati 3.500,00 din

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FSRIS broj 160-17756-61. sa pozivom na broj: 0819, sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

Detaljan program:

Plan i program seminara – zona Jug
Plan i program seminara – zona Istok
Plan i program seminara – zona Zapad
Plan i program seminara – zona Centar

lekarski pregled (link)