UPIS NOVE GENERACIJE POLAZNIKA PROGRAMA ZA STICANJE UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

Upis nove generacije polaznika Programa za sticanje UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

 

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE

OBRAZOVNI CENTAR

FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE

     O B J A V LJ U J E

upis nove generacije polaznika Programa za sticanje

UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

 

Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije elektronskim putem se vrši na trenerska@fsris.org.rs.

Nastava na kursu počinje po formiranju grupe sa novim polaznicima.

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za upis na Kurs koji su dati u prilogu objave.

Kandidat se opredeljuje, u prijavi za konkurs, u koju kategoriju kandidata podnosi konkursnu dokumentaciju (kategorija ”trenerska karijera”, kategorija ”igračka karijera”).

Cena kursa iznosi 120.000 dinara, prema sledećoj dinamici:

  • Prva rata u iznosu od 60.000 dinara pre početka edukacije;
    Druga rata u iznosu od 30.000 dinara pre završetka trećeg modula edukacije;
    Treća rata u iznosu od 30.000 dinara do završetka edukacije.

Uplata za edukaciju“ se vrši na tekući račun FSRIS 160-17756-61.

Uplata za izradu diplome i licence od 2.000 dinara za se uplaćuje na račun FSS 205-89166-19.

Detaljne informacije se mogu dobiti na tel. 060 4321398 Dušan Veljković, sekretar OFT FSRIS.

 

Direktor Centra za edukaciju
Dejan Branković

Dokumenta za preuzimanje su:

Prijava za kurs edukacije
Prijava B trenerska karijera
Prijava B igračka karijera
Uslovi za konkrus