Upis nove generacije polaznika Programa za sticanje UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE

OBRAZOVNI CENTAR

FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE

O B J A V LJ U J E

upis nove generacije polaznika Programa za sticanje

UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije elektronskim putem se vrši na trenerska@fsris.org.rs.

Nastava na kursu počinje po formiranju grupe sa novim polaznicima.

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za upis na Kurs koji su dati u prilogu objave.

Kandidat se opredeljuje, u prijavi za konkurs, u koju kategoriju kandidata podnosi konkursnu dokumentaciju (kategorija ”trenerska karijera”, kategorija ”igračka karijera”).

Cena kursa iznosi 120.000 dinara, prema sledećoj dinamici:

  • Prva rata u iznosu od 60.000 dinara pre početka edukacije;
  • Druga rata u iznosu od 30.000 dinara pre završetka trećeg modula edukacije;
  • Treča rata u iznosu od 30.000 dinara do završetka edukacije.

Uplata za edukaciju“  se  vrši  na tekući račun FSRIS   160-17756-61.

Uplata za izradu diplome i licence od 2.000 dinara za se uplaćuje na račun FSS   205-89166-19.

Detaljne informacije se mogu dobiti na tel. 060 4321398 Dušan Veljković, sekretar OFTFSRIS.

Direktor Centra za edukaciju
Dejan Branković

 

Dokumenta za preuzimanje su: