c licenca za trenera

Upis nove generacije polaznika Programa za sticanje UEFA ”C” LICENCE

Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije elektronskim putem se vrši na trenerska@fsris.org.rs

Detaljne informacije se mogu dobiti na tel. 060 4321 398 Dušan Veljković, sekretar OFTFSRIS.
Cena kursa iznosi 60.000 dinara za kandidate koji ne poseduju licencu.
Cena kursa za kandidate koji poseduju NACIONALNU C licencu iznosi 40.000 dinara.

Za sve UEFA programe, cene kursa za strane državljane su u dvostrukom iznosu.
Uplata za edukaciju“ se vrši na tekući račun FSRIS 200-2357800101002-89 prema sledećoj dinamici:

 • I rata u iznosu od 30.000 dinara pre početka edukacije
 • II rata u iznosu od 30.000 dinara do završetka edukacije

Kandidati koji poseduju NACIONALNU C licencu uplaćuju celokupni iznos od 40.000 pre početka edukacije.
Uplata za izradu diplome i licence od 2.000 dinara za se uplaćuje na račun FSS 205-89166-19.
Edukacija će se organizovati nakon formiranje grupe kandidata.

Dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prilikom konkurisanja:

 • prijavu za kurs edukacije,
 • biometrijski čitač lične karte, ili fotokopiju važećeg pasoša za strane državljane,
 • potvrdu o igračkom iskustvu (od minimum 6 godina) potpisane i overene od strane predstavnika klubova ili nacionalnih saveza,
 • biografiju CV, koja sadrži i sportski CV (igrača, trenera),
 • diplomu završenog srednjeg obrazovanja,
 • izjavu trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,
 • zdravstveno uverenje o sposobnosti trenera (ne starije od šest meseci),
 • potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u OFT,
 • fotokopiju Nacionalne C licence.

Direktor Centra za edukaciju
Dejan Branković

Dokumenta za preuzimanje su:

Izjava kandidata
Prijava za kurs edukacije