UPIS NOVE GENERACIJE POLAZNIKA ZA STICANJE UEFA-B LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

OBAVEŠTENJE
FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE
OFT FSRIS I CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA FSRIS
OBJAVLJUJE
UPIS NOVE GENERACIJE POLAZNIKA ZA STICANJE UEFA,UEFA-B
B LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

Prijavljivanje se vrši u Centru za edukaciju Fudbalskih trenera Fudbalskog saveza
Regiona Istočne Srbije, ulica Obrenovićeva bb, TPC Kalča lokal D2/93-2  (drugi sprat),
Svakim radnim danom od 10:30 do 14:30 u periodu od 05.09 do 25.09.2019. godine.
Polaznici koji budu ispunjavali sve uslove biće obavešteni putem e-mail ili će biti lično kontaktirani o prijemu na listu polaznika za sticanje UEFA-B licence.
Pored opštih uslova kandidati trebaji da ispunjavaju i posebne uslove za upis na predstojećoj edukaciji (sve informacije o uslovima i pratećoj dokumentaciji za upis imate u prilogu u dnu obaveštenja) sve dodatne informacije možete dobiti od sekretara CEFT-a FSRIS, Dušana Veljkovića na telefon 064/2499403.
Cena edukacije iznosi 100.000,oo dinara. Uplata za edukaciju se vrši pre početka na tekući račun FSRIS 160-17756-61 sa naznakom „Uplata za edukaciju UEFA B“.Kandidati koji su završili Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja ne stiču pravo umanjenje uplate za edukaciju.
Uplata za opremu iznosi od 5.000 dinara i uplata se vrši nakon objavljivanja primljenih kandidata, a neposredno pred početak edukacije, na tekući račun FSRIS 160-17756-61 sa naznakom „Uplata za opremu UEFA B“.
Uplata u iznosu od 2.000 dinara za podizanje diplome i licence vrši se na račun FSS 205-89166-19 sa naznakom „Izrada diplome i licence“. Uplata se vrši nakon objavljivanja primljenih kandidata, a neposredno pred početak edukacije.
Svi kandidati koji nisu imali igračku karijeru od trećeg ranga takmičenja, moraju proći proceduru prijemnog praktičnog ispita TESTA –poligon- TE/TA.
Prijemni ispit za ovu vrstu kandidata košta 5.000 dinara po kandidatu i uplata se vrši na tekući račun FSRIS 160-17756-61.
Edukacija nove trinaeste grupe polaznika za edukaciju fudbalskih trenera počinje 30.09.2019.
2019. godine a završava se do 27.04.2020.godine.

 

Potrebna dokumentacija

Prijava za upis – UEFA B Nivo

Biografija – UEFA B Licenca