Važno obaveštenje

Pozivaju se svi klubovi sa teritorije FSRIS koji su u prethodnom periodu pretrpeli elementarnu nepogodu poplave da o tome pismeno obaveste FSRIS podnoseći zahtev za pomoć.
Uz zahtev za pomoć priložiti fotografije, zaključak kriznog štaba o elementarnim nepogodama, odluku opštinskog organa o elementarnim nepogodama i sl.
FSRIS će dokumentaciju dostaviti FSS-u u cilju dobijanja pomoći za poplavljena područja.